Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8022 84b0
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viayouthless youthless
Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
0682 2cc3
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viasomebunny somebunny
4412 d9b5 500
Reposted fromidaru idaru viasomebunny somebunny
To ciało jest mi już zupełnie obce. Kiedyś było mi bliskie, było czymś, co pragnąłem mieć w dłoniach, marzyłem, aby leżeć obok niego, chciałem wdychać jego zapach, ale teraz, razem ze swoją zawartością, jest dla mnie po prostu jak pudło pełne rzeczy, które już do niczego nie służą, od których należy się odciąć, które jak najszybciej należy wynieść na śmietnik.
— Jakbub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromnatinat natinat viajakubzulczyk jakubzulczyk
8066 fb4d
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
1640 ac0c
9238 8222 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasomebunny somebunny
3648 eb69
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
7631 8afb 500
1690 e71f 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viasomebunny somebunny
1468 c161 500

aubreylstallard:

H. Blekkink

2399 efbc 500
7569 a79e
Reposted fromsoultraveling soultraveling
2829 b9ca 500

beautilation:

love this.

Reposted fromanqet anqet viasomebunny somebunny
5207 9ec3 500
0911 ffa5 500

fatmontana:

Middle of Nevada on the 50, “the loneliest road in America” / September 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl